Národní třída 43
110 00 Praha 1
224 230 950
602 283 431 artiris@iol.cz

Rekvalifikační kurzy s akreditaci MŠMT

Informace o rekvalifikačních kurzech

Pořádáme rekvalifikační kurzy podle zákona č.435/2004 Sb., č.179/2006 Sb., vyhlášky č.524/2004 a č.176/2009 Sb. a na základě platných akreditací MŠMT ČR čj.: 26451/12-24/679, č.j.: 5519/2014-1/205 a č.j.: 5521/2014-1/206. Kurzy jsou zakončeny závěrečnou zkouškou, po jejímž úspěšném složení obdrží absolventi osvědčení s celostátní platností. Toto osvědčení opravňuje k výkonu příslušných povolání. Kosmetičky a manikérky a nehtové designérky skládají zkoušku před autorizovanou osobou.

Výuka probíhá v dobře vybavených učebnách agentury ARTIRIS v Praze 1 na Národní třídě č.43. Jde o rohový dům s Perlovou ulicí, vchod do budovy je možný jak z Národní třídy, tak i z Perlové ulice. Nacházíme se 1 minutu od Václavského náměstí, přímo do domu je východ z metra trasy A a B, stanice Můstek, tramvajové spojení je vzdáleno 2 minuty. Spojení do všech částí Prahy stejně jako na vlaková a autobusová nádraží je proto velice snadné a rychlé.

Kurzy probíhají formou denního nebo víkendového studia. Obě formy lze po dohodě též kombinovat (při nepravidelné pracovní době).

Výuka zahrnuje komplexní vyškolení pro daný obor a má intenzivní charakter. Velký důraz klademe jak na zvládnutí teoretických znalostí, tak zejména na jejich důkladné praktické osvojení. Z tohoto důvodu Vám proto pomáháme při zajišťování modelů na praktickou část výuky. V průběhu mnoha let se nám podařilo vytvořit velkou skupinu modelů - zákaznic a zákazníků, kteří se k nám vracejí. Podrobný obsah jednotlivých kurzů najdete zde.

Do kurzu jsou zájemci zařazováni na základě vyplněné přihlášky v pořadí, v jakém jsou přihlášky doručeny. Kurzovné hradí účastník nebo jeho zaměstnavatel. U nezaměstnaných registrovaných Úřadem práce může kurzovné uhradit příslušný Úřad práce. Při placení uveďte prosím jako variabilní symbol na složence či příkazu k úhradě datum narození. Kurzovné uhraďte laskavě nejpozději po obdržení složenky a pozvánky na zahájení kurzu.
Informace o rekvalifikačních kurzech
Po ukončení kurzu Vám můžeme nabídnout pomoc při hledání vhodného uplatnění. S nabídkami se na nás obracejí jednak naši vlastní absolventi a rovněž řada salonů. Stejným způsobem můžeme pomoci při hledání případného garanta pro jednotlivé obory.

Podáváme Vám tyto informace a těšíme se, že můžeme přispět k naplnění Vašich potřeb a snů.

ARTIRIS

Národní třída 43
110 00 Praha 1
Tel.: 224 230 950
602 283 431
E-mail: artiris@iol.cz